Actualment no hi ha fallades en la xarxa

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Server Status Hores d'Alta
Baduy Server
Batak Server
Bugis WH
Kaili, Server
Minahasa
Server Asmat WH
Sunda Server