Trenutno nema problema s Mrežom

Status poslužitelja

Dolje je pregled u stvarnom vremenu naših servera.

Poslužitelj HTTP FTP POP3 Server Status Vrijeme
Baduy Server
Batak Server
Bugis WH
Kaili, Server
Minahasa
Server Asmat WH
Sunda Server