There are no Network Issues Currently

Stav serveru

Následující tabulka zobrazuje aktuální stav našich serverů. oto Vám pomůže zjistit jestli jsou naše služby funkční nebo ne.

Server HTTP FTP POP3 Server Status Doba bezchybného provozu
Baduy Server
Batak Server
Bugis WH
Kaili, Server
Minahasa
Server Asmat WH
Sunda Server