هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Baduy Server اطلاعات php
Batak Server اطلاعات php
Bugis WH اطلاعات php
Kaili, Server اطلاعات php
Minahasa اطلاعات php
Server Asmat WH اطلاعات php
Sunda Server اطلاعات php