Det er ingen nettverksproblemer tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Baduy Server PHP-info
Batak Server PHP-info
Bugis WH PHP-info
Kaili, Server PHP-info
Minahasa PHP-info
Server Asmat WH PHP-info
Sunda Server PHP-info