Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Server Status Upptid
Baduy Server
Batak Server
Bugis WH
Kaili, Server
Minahasa
Server Asmat WH
Sunda Server